© Copyright 2021 | Kancelaria Prawna Piotr Jańczak Doradca Podatkowy  | All right reserved. Projekt JL

Doradca podatkowy, prawnik.   Specjalizacja - spory podatkowe. 

Piotr Jańczak

tel. +48 602 614 785

Prawo

Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie innych dziedzin prawa a w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karno – skarbowego oraz prawa własności intelektualnej, poprzez m.in.:

• doradztwo i pomoc w opracowaniu koncepcji przedsiębiorstwa, także w zakresie podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na własny rachunek,

• doradztwo i pomoc przy zakładaniu spółek,

• doradztwo przy  przekształceniach formy prawnej istniejących podmiotów gospodarczych w tym: połączenia spółek (fuzje) i przejęcia spółek (inkorporacje), przekształcenia spółek polegające na ich modyfikacji prawnej, podział spółek, tworzenie zgrupowań spółek (holdingów),

• doradztwo w zakresie windykacji należności,

• doradztwo w zakresie pozostałych aspektów prawa.

 

Kancelaria stale współpracuje z adwokatami, biegłymi rewidentami , doradcami podatkowy, doradcami gospodarczymi oraz radcami prawnymi dzięki czemu możliwe jest wykonanie usług z szerokiego zakresu prawa.

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz pozostałych ewidencji podatkowych, nadzór w formie stałych weryfikacji oraz konsultacji, księgowości prowadzonej samodzielnie przez Klienta w Jego siedzibie.

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach szeroko pojętego prawa podatkowego tj.:

 

Doradztwo podatkowe i celne

• przeprowadzanie ustnych konsultacji oraz sporządzanie pisemnych opinii dotyczących problematyki podatkowej oraz celnej,

• przygotowywanie i wdrażanie strategii obrony, formułowanie właściwej – argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego lub celnego,

• sporządzanie dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych,

• przygotowywanie oraz wdrażanie strategii optymalizacji podatkowych,

• przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe.

• doradztwo w związku z wszczętą kontrolą podatkową, skarbową, weryfikacją celną lub innym postępowaniem administracyjnym u Klienta,

• przygotowywanie pism w postępowaniach w sprawach podatkowych oraz celnych,

• przygotowywanie pism oraz dokumentacji związanej z postępowaniem egzekucyjnym w zakresie zobowiązań budżetowych,

• reprezentowanie klientów w postępowaniach kontrolnych, w postępowaniach podatkowych oraz celnych (m.in. w sprawach weryfikacji zgłoszeń celnych lub procedur tranzytu) w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,

• reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zobowiązań budżetowych,    

• sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach sporów z zakresu obowiązków podatkowych oraz celnych a także w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Doradca podatkowy, prawnik

Piotr Jańczak